Reklamácia

Záručná doba
Začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu alebo konečnému užívateľovi pri predaji. Predávajúci poskytuje záruku za akosť a úplnosť dodávky. Tovar je dodávaný so zárukou minimálne 24 mesiacov. Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru vady, musí tieto skutočnosti oznámiť vždy písomne a doporučene, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

Záručný list
Ak nie je súčasťou tovaru originálny záručný list od výrobcu, nahrádza ho doklad o predaji, ktorý je vždy súčasťou dodávky tovaru. Tento doklad nie je povinný pre uplatnenie reklamácie.


POŠKODENIE PRI PREPRAVE TOVARU

Aby mohla byť reklamácia uznaná, musia byť dodržané nasledujúce podmienky pri prevzatí tovaru od kuriérskej služby:

V prípade poškodenia, musí príjemca napísať vodiči do prepravného listu výhradu (napr. Obal roztrhnutý, zdeformovaný, apod.) Pokiaľ zákazník poškodenie pri prevzatí nehlási, prípadná reklamácia sa zamieta, pretože si zákazník mohol neskôr spôsobiť škodu sám.

Reklamovanú zásielku ponechať pri sebe! S príjemcom poškodenej zásielky bude spísaný zápis o škode a zásielku si kuriérska služba u príjemcu vyzdvihne. Ak je to možné, môže príjemca zaobstarať fotografie poškodenej zásielky. Ak táto možnosť nie je, nafotí poškodenú zásielku zamestnanec kuriérskej služby.

 

VADA V PRIEBEHU ZÁRUČNEJ DOBY

Uplatnenie reklamácie
Za všetkých okolností sa snažíme zákazníkom vyjsť v ústrety. V prípade, že spotrebiteľ objaví na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, má právo ho u nás reklamovať.
Zašlite reklamovaný tovar (pokiaľ možno vrátane kópie dokladu o predaji, záručného listu, prípadne aj sprievodného listu so stručným popisom vady) na našu adresu.

Reklamačný list musí obsahovať dátum dodania tovaru, názov výrobku, reklamované množstvo, popis chyby a návrh na vybavenie reklamácie. Predávajúci je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 10 dní odo dňa jej obdržania.

Adresa pro uplatnenie reklamácie:  ESENSINO s.r.o., Vrchlického 336, 50601 Jičín, Česká republika

Vybavenie reklamácie:
Reklamáciu vybavíme najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru. V prípade nevybavenia reklamácie v tejto lehote Vám vymeníme tovaru za nový alebo Vám vrátime peniaze podľa Vašej požiadavky. O spôsobe vybavenia reklamácie je zákazník informovaný emailom, prípadne sms správou a vyhotovením reklamačného protokolu.

 

V Jičíně dne 1.10.2017

 

MenuX

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie

Súhlasím